Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008

Η απάντηση του ΥΠ.ΠΟ. στην ερώτηση του βουλευτή Αττικής κ. Βρεττού

Η απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Λιάπη στην υπ'αριθμ. 4176/4.9.2008 ερώτηση του βουλευτή Αττικής κ. Βρεττού σχετικά με τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στην Κερατέα:


" Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4176/4.9.2008 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ντίνου Βρεττού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η περιοχή στην οποία χωροθετείται η "Ολοκληρωμένη εγκατάσταση και διαχείρηση αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) νοτιοανατολικής Αττικής" εμπίπτει στην ευρεία κήρυξη της χερσονήσου της Λαυρεωτικής ως αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 852/Β΄/3.9.1980) και είναι ορατή από την αδόμητη Ζώνη Α΄Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ομβριοκάστρου (ΦΕΚ 1070/Β΄
/29.12.1995), απέχουσα κατ'ελάχιστο 300μ. από το όριο αυτής, δηλαδή είναι εκτός αυτής.

Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 136946/3.12.2003 ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Πολιτισμού, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του ως άνω έργου. Η σύμφωνη υπό όρους από πλευράς του ΥΠ.ΠΟ. γνώμη διατυπώθηκε με βάσει τα τότε ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα για τον αρχαιολογικό χώρο του Ομβριοκάστρου, βάσει των οποίων δεν προέκυψε ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε αυτόν.

Δεδομένου ότι για το παραπάνω έργο εκκρεμούν προσφυγές στο Σ.τ.Ε., ενώ υπάρχει σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, το ΥΠ.ΠΟ. θα περιμένει την κοινοποίηση των σχετικών Αποφάσεων και πορισμάτων, προκειμένου να προχωρήσει στις νόμιμες δέουσες ενέργειες, από πλευράς αρμοδιότητός του".


Ο Υπουργός

Μιχάλης ΛιάπηςΑθήνα 26.09.2008