Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

Επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαυρουδή Βορίδη προς την ΥΠΕΚΑ σχετικά με την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ...

Προχωράμε στη συζήτηση της με αριθμό 653/13-04-2010 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.λπ.
Συγκεκριμένα η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:


«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρονται από τον νέο Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής επίκειται η έναρξη εργασιών για την δημιουργία ΧΥΤΑ Κερατέας.
Πλην όμως η πραγματικότητα σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική είναι η ακόλουθη:


1.Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις διατάξεις της οδηγίας 1999/31/26-4-1999 για την μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων.2. Οι ΧΥΤΑ θεωρούνται ξεπερασμένοι ως μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων.


3. Μέχρι σήμερα μελέτες υφίστανται μόνο για την κατασκευή ΧΥΤΑ, όχι Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).


4. Δεν έχουν εκτελεστεί άλλα έργα του Περιφερειακού Σχεδιασμού (π.χ. σταθμοί μεταφόρτωσης).5. Ο χώρος που προγραμματίζεται η κατασκευή του ΧΥΤΑ Κερατέας είναι χώρος αρχαιολογικός, όπου βρίσκεται το ιστορικό μνημείο του Οβριοκάστρου।


6. Η εμπειρία από τον ΧΥΤΑ Γραμματικού δείχνει ότι ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται μόνο μετά τον ανηλεή ξυλοδαρμό των κατοίκων κατά την κατοχή της περιοχής από δυνάμεις των ΜΑΤ;Ερωτάται η κυρία ΥπουργόςΜετά από όλα αυτά, επιμένετε ακόμη στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού ή εξετάζετε το ενδεχόμενο αναθεώρησής του προκρίνοντας άλλες, πιο σύγχρονες, πιο επαρκείς, πιο φιλικές περιβαλλοντικά, πιο πρόσφορες κοινωνικά λύσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων;»Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
Κατ’ αρχήν, κύριε συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα που ισχύουν στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Την ευθύνη για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ θα πρέπει να πράττουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο συντάσσει και εγκρίνει η εκάστοτε περιφέρεια. Φυσικά το ΠΕΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με τις βασικές κατευθύνσεις και αρχές που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον οποίον αναπτύσσει και εγκρίνει το ΕΠΕΚΑΒ.
Ο σχεδιασμός που είναι εν ισχύ επί του παρόντος, εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 50/910/2003. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ενσωματώσει όλες τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και προδιαγραφές της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας.
Το ΠΕΣΔΑ Αττικής δεν περιλαμβάνει ΧΥΤΑ, αλλά ΟΕΔΑ, δηλαδή Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων. Μια ΟΕΔΑ περιλαμβάνει κέντρο ανακύκλωσης, μονάδα κομποστοποίησης οργανικών υλικών, μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων και τέλος, για τα υπολείμματα που απομένουν απ’ όλα τα παραπάνω και ΧΥΤΗ.
Στην Αττική έχουν προβλεφθεί από τον ΠΕΣΔΑ να γίνουν τρεις ΟΕΔΑ. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο ο ΧΥΤΗ στα Νέα Λιόσια, ο οποίος δέχεται το φορτίο ολόκληρης της Αττικής. Και δυστυχώς, επειδή δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί τα υπόλοιπα έργα με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης, όπως καλά γνωρίζετε, τελικά έχει καταλήξει σήμερα να λειτουργεί ως ΧΥΤΑ.
Για το σκοπό αυτό είναι κρίσιμης σημασίας να κατασκευαστούν όλα τα έργα που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής, ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάσταση με τους ΧΥΤΑ και όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα που επιφέρουν.
Για όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στην Αττική έχουν γίνει σχετικές περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικά έχει τηρηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία για την υλοποίησή τους.
Όσον αφορά το γεγονός της ύπαρξης αρχαιολογικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή, έχει ληφθεί σχετική μέριμνα κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Έχουν δηλαδή προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες τεχνολογικές λύσεις και τεχνικά μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να μην υπάρξει κίνδυνος επίδρασης της ευρύτερης περιοχής του Οβριοκάστρου.
Και επειδή υπάρχει μια έντονη δυσπιστία, δηλώνω ξεκάθαρα πως για όλα τα έργα αυτά έχουν προβλεφθεί τα απαιτούμενα κονδύλια στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Συνοχής και το ΠΕΠ Αττικής. Τα έργα αυτά – και αυτή είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης – είναι να ξεκινήσουν το 2010, ώστε επιτέλους η επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος της Αττικής να πάρει τέλος.
Κλείνοντας, θα αναφέρω ότι στο ΥΠΕΚΑ προβαίνουμε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
Σας ευχαριστώ.ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης):


Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό
Ο κ. Βορίδης, ο ερωτών Βουλευτής, έχει το λόγο για τρία λεπτά να αναπτύξει την ερώτησή του.


ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ:


Κύριε Υφυπουργέ, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό, για να κρυφτούμε πίσω από λεγκαλισμούς και πίσω από εμμονές σε νομοθετημένα πράγματα, τα οποία όμως μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί ότι δεν έχουν λειτουργήσει।
Στα πλαίσια – ξανά λέω – της συνέχειας του κράτους δεν έχει σημασία πώς επιμερίζονται οι ευθύνες πολιτικά, τουλάχιστον όχι γι’ αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, που είναι η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, χωρίς ταυτόχρονα να καταστρέφεται το περιβάλλον.
Εσείς μόνος σας ομολογείτε ότι αυτά τα οποία προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κάτι μαύρα γράμματα τυπωμένα σε ένα χαρτί. Μπορεί να προβλέπονται ΟΕΔΑ, δεν υπάρχει πουθενά ΟΕΔΑ, δεν υπάρχει καν ΟΕΔΑ στα Λιόσια. Δεν υπάρχει επομένως καμία ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων.
Και την ώρα που θα έχουμε φτιάξει τα Λιόσια, θα μου επιτρέψτε να πω, πηγαίνουμε και ανοίγουμε την υπόθεση του Γραμματικού και ανοίγουμε την υπόθεση της Κερατέας.
Τι εννοείτε «δυσπιστία»; Είναι προφανής η δυσπιστία των κατοίκων. Δεν υπάρχει μάλλον καμία δυσπιστία. Υπάρχει η απόλυτη πεποίθηση, λόγω πια της συλλογικής εμπειρίας, ότι εκεί πρόκειται να φτιαχτούν χωματερές, εκσυγχρονισμένου τύπου ΧΥΤΑ, αλλά χωματερές. Και όλοι το ξέρουμε αυτό κι εσείς το ξέρετε αυτό.
Μη συζητάμε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται εκεί που υπάρχει εγκατάσταση – το τονίζω. Θα υπάρξει εκεί που σήμερα φτιάχνεται μια εγκατάσταση στο Γραμματικό ή προβλέπεται να φτιαχτεί μια εγκατάσταση; Ένα αυτό.
Εγώ δεν συζητώ το ζήτημα της χρηματοδοτήσεως. Το ζήτημα της χρηματοδοτήσεως είναι δευτερεύον. Εγώ λέω το εξής: γιατί επιτέλους, όταν έχει ξεπεραστεί, ξαναλέω, τεχνικά αυτή η λύση, υπάρχει σήμερα; Γιατί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι ένα νομοθέτημα το οποίο μετράει ήδη εφτά χρόνια ζωής. Τελείωσε αυτό, έληξε, δεν συνέβη. Γιατί δεν συνέβη; Γιατί δεν λειτούργησε γρήγορα το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί δεν λειτούργησε γρήγορα η διοίκηση, για τον α΄ ή β΄ λόγο δεν συνέβη.
Η ερώτηση τώρα είναι η εξής: η στάση του Υπουργείου σας είναι ότι, ξέρετε, έχουμε ένα νομοθέτημα του 2003, έχουμε μια εμπειρία ότι τίποτα από αυτά τα οποία προβλέπει το νομοθέτημα του 2003; Παρεμπιπτόντως προβλέπει και πολλά πράγματα για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που δεν έχουν γίνει. Δεν είναι μόνο οι δύο ΧΥΤΑ Γραμματικού και Κερατέας. Δεν είναι μόνο οι ΟΕΔΑ, που πολύ σωστά λέτε ότι δεν έχουν γίνει κι εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει και χρηματοδότηση.
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πάντως – και ψάξτε το – στις αποφάσεις υπάρχει μόνο για τους ΧΥΤΑ. Γι’ αυτά έχετε λεφτά. Δεν έχετε χρήματα για ΟΕΔΑ. Δείτε τι έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας το λέω, το ξέρω πολύ καλά το ζήτημα, γιατί έχω κάνει αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ελεγχθεί γιατί, ενώ δεν υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά, παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται και η χρηματοδότηση της Ελλάδος στο ζήτημα αυτό, η οποία κατά την άποψή μου σαφώς και πρέπει να ελεγχθεί. Και ήδη έχει ανασταλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διακοπεί, πρέπει να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση, δεν το συζητάμε καθόλου.
Εγώ, λοιπόν, εκείνο το οποίο λέω είναι κάτι απλό: το Υπουργείο αντί να κάτσει να ενσκήψει στην πραγματικότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων ειδικά για την Αττική, εκείνο που λέει είναι ότι έχουμε το νόμο του 2003; Μα, αυτό είναι ο λεγκαλισμός και αυτό είναι που δεν πρέπει να ακούγεται στη Βουλή. Αυτό μπορεί να το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορεί να το πει ο Υπουργός.
Ο Υπουργός πρέπει να έρθει να πει σήμερα – αυτό να ισχυριστείτε – ότι καλώς καμωμένος είναι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός του 2003. Αλλά εκεί φέρτε και κανένα επιχείρημα.
Ελάτε να μας πείσετε γιατί ακόμη δεν έχουμε ΧΥΤΑ. Ελάτε να μας πείσετε γιατί ακόμα δεν προχωράμε σε άλλες μορφές διαχείρισης. Ελάτε να μας πείσετε γιατί πρέπει να καταστρέψουμε περιοχές την ώρα που έχουμε άλλες λύσεις επαρκείς. Αυτό είναι που θα έπρεπε να είναι η δική σας απάντηση, εάν η θέση του Υπουργείου σας είναι ότι εμμένετε στον περιφερειακό σχεδιασμό για να είστε δικαιωμένοι. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, ακόμα υπάρχουν ΜΑΤ στο Γραμματικό. Δεν μπορεί να πάει κόσμος στο σπίτι του. Υπάρχουν κλεισμένοι δρόμοι και αυτό γίνεται για μήνες. Τη στιγμή της έξαρσης της εγκληματικότητας, πρέπει στο Γραμματικό να έχουμε ανθρώπους για να επιβάλουν ουσιαστικά κάτι το οποίο έχει απορρίψει η κοινωνία.
Και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, και με συγχωρείτε για τη κατάχρηση του χρόνου. Εγώ διερωτώμαι: Για πόσο καιρό θα μείνουν τα ΜΑΤ; Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν θα σταματήσει με τη κατασκευή του έργου θα συνεχίσει. Θα παραμένουν εκεί διμοιρίες εσαεί, προκειμένου να φυλάνε ένα έργο το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ακριβώς επειδή είναι αδικαίωτο και δεν έχει καμία σχέση με τη συλλογική, κοινωνική συνείδηση της περιοχής και δεν εξυπηρετεί και τη διαχείριση των απορριμμάτων, προφανώς εξεγείρει τους κατοίκους;
Σας ευχαριστώ.ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης):


Ευχαριστώ, κύριε Βορίδη

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Μωραϊτης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε

Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Βορίδη, στην τοποθέτησή μου πάνω στα ερωτήματα σας ήμουν ξεκάθαρος και προσπάθησα σε λίγο χρονικό διάστημα να ξεδιπλώσω –αν θέλετε- και τις προθέσεις αλλά και τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει μέχρι σήμερα.
Το πιο εύκολο για μας πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο καίει –και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας- θα ήταν να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, να πούμε ότι για όλα φταίει η προηγούμενη Κυβέρνηση, οι καθυστερήσεις, η έλλειψη στρατηγικής, οι παλινωδίες, η αλλαγή κάποια στιγμή του περιφερειακού σχεδιασμού που έγινε το 2006 και ότι όλα αυτά που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα.
Πολύ υπεύθυνα, σοβαρά και εκτιμώ αποτελεσματικά -και θα φανεί σύντομα- αυτή η Κυβέρνηση αυτήν τη ζεστή «πατάτα» την παίρνει στα χέρια της, προσπαθεί να δώσει λύσεις και θα δώσει λύσεις.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και σε κάτι άλλο: Είπατε ότι υπάρχουν σήμερα λύσεις που μπορούμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Η τεχνολογία προχωράει και δεν νομίζω ότι κανείς σήμερα κλείνει τα μάτια στην τεχνολογία η οποία βαδίζει μπροστά και φέρνει βεβαίως καλύτερα αποτελέσματα.
Θέλω να πω λοιπόν και να διαβεβαιώσω και εσάς, αλλά πάνω απ’ όλα τους πολίτες της Αττικής, ότι αυτός ο τόπος έχει μια Κυβέρνηση που βλέπει το πρόβλημα από κοντά, προγραμματίζει συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένα έργα και στόχος μας είναι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ταλανίσει αρκετά τους πολίτες της Αττικής τα τελευταία χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης):


Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ


Θα μου επιτρέψετε και εμένα ως Βουλευτή Αττικής που ασχολείται περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο μέσα σε αυτήν την Αίθουσα, -τουλάχιστον για τριάντα χρόνια- με τα απορρίμματα της Αττικής και επειδή κατάγομαι από την Ελευσίνα και το Θριάσιο να πω δυο λόγια.
Οι χωματερές αυτές που αναφέρθηκαν είναι μέσα στο Θριάσιο. Η χωματερή αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ΧΥΤΑ Φυλής είναι πίσω από το βουνό. Ο γεωγραφικός χώρος είναι του Θριασίου.
Οι επιλογές που έγιναν, κύριε Υπουργέ, και με τον τρόπο που λειτούργησαν δεν είναι ήταν οι ενδεδειγμένες. Σίγουρα δεν ρωτήθηκε ο τοπική αυτοδιοίκηση και αγνοήθηκε εντελώς η θέληση των κατοίκων, κάτι που είναι πρωταρχικό σύμφωνα και με τις κοινοτικές οδηγίες.
Δεύτερον: Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται στο ΧΥΤΑ αυτό της Φυλής τα 2/3 των σκουπιδιών όλης της χώρας γιατί έρχονται από το Γύθειο, τη Σύρο και –αν θέλετε- το μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και έρχονται με διάφορες μεθοδεύσεις που εσείς τις ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
Τρίτον: Αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, η τραγική που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή του Θριασίου της Φυλής- Άνω Λιοσίων πάει τώρα να δημιουργηθεί και σε άλλες περιοχές. Δικαιολογημένα οι κάτοικοι αντιδρούν και αντιστέκονται. Δυστυχώς, ενώ φωνάζουμε από χρόνια, αυτό τον περιφερειακό σχεδιασμό ο οποίος ήταν από γεννησιμιού του ξεπερασμένος, αναθεωρήστε τον, ξεκινήστε από μηδενική βάση, είναι κάτι που δεν εισακούστηκε. Υπάρχουν άλλες μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά και τώρα έχουμε φτάσει όχι στο παρά πέντε αλλά στο και πέντε και προσπαθούμε να σωθούμε τραβώντας τα μαλλιά μας, δίνοντας λύσεις οι οποίες δυστυχώς θα διαιωνίσουν τα προβλήματα, κύριε Υπουργέ.
Δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο και να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Ελπίζω να πρυτανεύσουν και άλλες λογικές και να υπολογιστούν και αυτές οι απόψεις.

ΠΗΓΗ:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ΄
Παρασκευή 16 Απριλίου 2010