Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Οι προγραμματικές δεσμέυσεις της νέας κυβέρνησης για τη διαχείρηση των απορριμμάτων...
Πηγές: Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Πράσινη Ανάπτυξη, Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σελ. 32

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΣτόχος η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων με μείωση της παραγωγής τους, ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η διαχείριση των απορριμμάτων για μια σύγχρονη κοινωνία δεν είναι απλά ένα ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος. Δημιουργεί μια αγορά και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας, στα προγράμματα ανακύκλωσης, στην κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. Η χώρα μας οφείλει να πρωτοπορεί στον τομέα αυτό και όχι να είναι ο ουραγός της Ευρώπης. Σε σχέση με την κοινωνική συναίνεση θα γίνει συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση και διάλογος.
- Μείωση της παραγωγής αποβλήτων με διαλογή στην πηγή και κίνητρα στην αγορά.
- Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες με συστήματα ανακύκλωσης και συμμετοχή των ΟΤΑ.
- Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές μεθόδους ανά περίπτωση
- Στόχος της πολιτικής μας είναι η τελική διάθεση μόνο των υπολειμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να απομακρυνθούμε άμεσα από την παρωχημένη τεχνική των ΧΥΤΑ...