Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ. ΣΓΟΥΡΟΥ...


Διαβάζουμε στο πρόγραμμα του κ. Σγουρού και στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο: "Βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος - Απορρίμματα-Ανακύκλωση", τα παρακάτω:Οι Στόχοι μας

Η Βελτίωση της Ποιότητας των Βασικών Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

(ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος) της Περιφέρειας.

Η ανάδειξη του περιβάλλοντος ως κρίσιμου Αναπτυξιακού αποθέματος

για τις μελλοντικές γενιές.

Τα «Μηδέν Απορρίμματα» με την ευαισθητοποίηση και τη Συμμετοχή του Πολίτη!
Το Πρόγραμμά μας


Απορρίμματα


Άμεση υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει:


 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων και ενίσχυση των χώρων συγκέντρωσης και μεταφοράς των σκουπιδιών από νησιωτικές περιοχές (Τοπικός Σταθμός Μεταμόρφωσης Τροιζηνίας).


 • Κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών.

 • Επιτάχυνση της κατασκευής των τεσσάρων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που υπολείπονται και των λοιπών Τοπικών ΣΜΑ – Διαμόρφωση ενός συνεκτικού και σύγχρονου περιφερειακού δικτύου διαχείρισης απορριμμάτων.

 • Υποστήριξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης του ΧΥΤ της Φυλής και της κατασκευής των ΧΥΤ Κερατέας και Γραμματικού.

 • Διερεύνηση εγκατάστασης-λειτουργίας νέων Εργοστασίων Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων (ΕΜΑΚ).


 • Άμεση εκτέλεση των προγραμματισμένων Έργων Τελικής Διάθεσης Απορριμμάτων ( ΧΥΤ τύπων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).


 • Αποκατάσταση των ανενεργών χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και δέσμευση για αύξηση των πόρων για αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑΔΑ.


 • Επέκταση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων – ΣΕΔΑ (Υλικά Συσκευασίας, ελαστικά, λιπαντικά έλαια, μπαταρίες, λευκές οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα κ.λπ.).


 • Δημιουργία νέων Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).


 • Συνεργασία με τους νέους Δήμους για τη διευρυμένη εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.


 • Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τις καταναλωτικές συνήθειες και τη διαλογή στην πηγή, τα απορρίμματα και την ανακύκλωση. Ενεργοποίηση του «κοινωνικού δικτύου» των πολιτών της Περιφέρειας.


Αλήθεια, οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με το συνδυασμό του, συμφωνούν με την κατασκευή των ΧΥΤ(sic);
Όλο το πρόγραμμα του συνδυασμού "Αττική" με υποψήφιο περιφερειάρχη τον κ. Γιάννη Σγουρό εδώ: Αττική πρόγραμμα