Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ...

Δημοσιεύουμε σήμερα ένα κείμενο σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα του Οβριοκάστρου, που μας έστειλε η κ. Αθανασία Μαρκουλή, Φιλόλογος-Ιστορικός, Δρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα στοιχεία που μοιράζεται μαζί μας είναι πολύ αποκαλυπτικά, όσον αφορά τη μεταλλευτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, όχι μόνο στις γύρω από το Οβριόκαστρο περιοχές, αλλά και στην περιοχή του Οβριοκάστρου και αναδεικνύει την ιστορική σημασία αυτού του τόπου.

Την ευχαριστούμε πολύ...


Πολύ σημαντικές όπως είναι και οι ερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό της 3ης επαφής, που έγιναν από τη ΓΕΜΛ μόνο στην Πλάκα και οι οποίες ξεκίνησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η 3η επαφή εντοπιζόταν και ήταν πλούσια σε μετάλλευμα, υπολογιζόταν ότι θα έβρισκαν 3-4.οοο.οοο τόνους μεταλλεύματος.


Όσον αφορά στην περιοχή της Διψέλιζας, αυτή εκτείνεται μεταξύ των Βιλλίων και του Δασκαλιού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παραγωγή της περιοχής αυτής για το έτος 1894 έφτασε περίπου τους 40.000 τόνους μεταλλεύματος. Σε έγγραφα της ΓΕΜΛ εκείνης της περιόδου αλλά και αργότερα, αναφέρεται ότι η παραγωγή ήταν κυρίως μαγκανιούχα μεταλλεύματα με ποσοστό 20-23% Mn. Μέσα στα επόμενα έτη τα ποσοστά αυτά είχαν μειωθεί ελαφρώς με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1930 να αγγίζουν τα 15-20% σε Mn και το 25-30% σε Fe. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η παραγωγή της Διψέλιζας για το έτος 1989 ενδεικτικά, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της περιοχής στο μεταλλευτικό τομέα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.Μεταλλεύματα Μηνιαία παραγωγή σε τόνους
Πλούσια μετ/τα μαγγανιούχα 2.600-2.800
Φτωχά μετ/τα μαγγανιούχα 600-800
Μολυβδούχα μαγγανιούχα μετ/τα 100-200
ΣΥΝΟΛΟ 3.300-3.800
Στα έγγραφα της ΓΕΜΛ συναντάμε τους όρους «Παραχώρηση Δροσόπουλου» και «Δασκαλιό», στην ουσία είναι η ίδια περιοχή.
Η ιστορία της μεταλλευτικής περιοχής του Δασκαλιού συνδέεται με τον Δροσόπουλο (δήμαρχο της Κερατέας κατά τον 19ο αιώνα ), αλλά και με τον Δ. Στέφο Οικονόμου, οι οποίοι με Β.Δ στις 9/10/1876 φαίνεται ότι μοιράζονται 14.612 στρ. μεταλλευμάτων Χαλκού και Ψευδαργύρου.
Το Β.Δ του 1876 ακολουθεί νέο Β.Δ λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το Μάιο του 1887 η ελληνική Κυβέρνηση παραχωρεί δικαίωμα εκμετάλλευσης μαγγανιούχου σιδήρου με τον όρο να εισπράττει το 1 ½ % επί της ακαθάριστης αξίας του εξαγόμενου προϊόντος. Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί ακόμα ένα Β.Δ (3/7/1888) σύμφωνα με το οποίο παραχωρείται στους Παχύ, Μακρυγιάννη, Ρικάκη, Κορδέλλα, Δρόσοπουλο, Ι. Β. Σερπιέρη και στη ΓΕΜΛ, μαγγανιούχος σίδηρος προς εκμετάλλευση. Επίσης το ίδιο έτος (1888) οι Οικονόμου και Δρόσοπουλος παραχωρούν στους Μακρυγιάννη, Παχύ, Κορδέλλα, Ρικάκη, Ι. Β. Σερπιέρη που δρούσε με διττή ιδιότητα, και για τον ίδιο προσωπικά , αλλά και ως πληρεξούσιος της ΓΕΜΛ, μεταλλεία αργυρούχου μολύβδου, ψευδαργύρου και χαλκού.
Από το Μάιο του 1893 οι κοι: Μακρυγιάννης, Ρικάκης, Παχύς, Δροσόπουλος, Κορδέλλας και Ι. Β. Σερπιέρης συμφωνούν στην ίδρυση της μεταλλευτικής εταιρείας «Δάρδεζα-Δασκαλιό» με ποσοστό 77% συνολικά. Το υπόλοιπο 23% θα ανήκε στη ΓΕΜΛ . Το καταστατικό της νέας μεταλλευτικής εταιρείας προέβλεπε ότι όλες οι εγκαταστάσεις,
σιδηρόδρομοι, κάμινοι, που τυχόν ανήκαν προηγουμένως στους συμβαλλόμενους θα περνούσαν στην περιουσία της νέας Εταιρείας.
Τελικά το Μάιο του 1894 συστήθηκε η εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία των Μεταλλείων Δάρδεζα», με εταιρικό κεφάλαιο 3000.000 δρχ., η οποία το 1909 απορροφήθηκε από τη ΓΕΜΛ.
Τα εδάφη της περιοχής «Δάρδεζα-Δασκαλιό ήταν κερδοφόρα για τη ΓΕΜΛ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1926 η περιοχή αυτή έδινε 40 τ. μολυβδούχα μεταλλευμάτα περιεκτικότητας 15% Pb και 40τ μετάλλευμα μαγκανιούχου μολύβδου περιεκτικότητας 5% Pb μηνιαίως. Έξι χρόνια αργότερα (1931), από την ίδια περιοχή γίνονταν εξορύξεις γαληνίτη περιεκτικότητας 15-18% Pb.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή Δάρδεζα-Δασκαλιο ανήκει το Βγιέθι όπου η ΓΕΜΛ έκανε ερευνητικές και εξορυκτικές εργασίες τα έτη 1927-1931. Η περιοχή έδινε τα ίδια μεταλλεύματα με Δάρδεζα-Δασκαλιό περιεκτικότητας 12-18% Pb, όμως ήταν ελάχιστες οι ποσότητες.
Οβριόκαστρο: στην ουσία πρόκειται για ένα οχυρό, του οποίου όμως είναι δύσκολη η χρονολόγηση. Σύμφωνα με το ζεύγος Κακαβογιάννη, επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του Αμερικανού αρχαιολόγου Vanderpool, ο οποίος υποστηρίζει ότι η δημιουργία του οχυρού σχετίζεται με τους δούλους των μεταλλείων του Λαυρίου. Είναι γνωστό ότι στα τέλη του 2ου αι. π.Χ ξέσπασαν μεγάλες ταραχές στα μεταλλεία της Λαυρεωτικής, όταν οι δούλοι επαναστάτησαν και για τέσσερα έτη λεηλατούσαν την Αττική. Τότε έχτισαν το κάστρο στο λόφο του Οβριοκάστρου αφού το σημείο αυτό φαίνεται να έχει μεγάλη στρατηγική σημασία.


Όπως είναι ήδη γνωστό το Οβριόκαστρο έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς αρχαιολόγους και έχει αποδειχθεί η μεγάλη αρχαιολογική του αξία. Όμως μεγάλη είναι και μεταλλευτική-μεταλλουργική αξία της ευρύτερης περιοχής του Οβριοκάστρου.Στο σχέδιο που ακολουθεί και που είναι του 1938 και προέρχεται από ανέκδοτο υλικό της ΓΕΜΛ, διακρίνεται ευκρινώς το Οβριόκαστρο ως
Οvra-Castro και οι γύρω περιοχές, Δάρδεζα- Δασκαλιό, Διψέλιζα. Σ΄αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η ονομασία «Βραγόνι» που ακούγεται πολύ συχνά δεν έχει σχέση με το Οβριόκαστρο. Το «Βραγόνι» είναι ένας άλλος διπλανός λόφος.


Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δικαιολογούν απολύτως την απόφαση του Υπ. Πολιτισμού του 1995 σύμφωνα με την οποία ο αρχαιολογικός χώρος Οβριόκαστρο κηρύχτηκε ως Α’ ζώνη απολύτου προστασίας, λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα δύο επόμενα έγγραφα του ίδιου υπουργείου (1996,1997) με τα οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στον εν λόγω χώρο η ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α. Δε δικαιολογείται με κανέναν τρόπο όμως και με όσο καλή θέληση κι αν έχει κάποιος, η απόφαση του Ενιαίου συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής του 1995 να υποδείξει ως χώρο για ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α το χώρο του Οβριοκάστρου, καθώς και το έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού του 2003 που αναφέρεται ακριβώς στο ίδιο θέμα. Με Φ.Ε.Κ επίσης η ευρύτερη περιοχή του Οβριοκάστρου το 1980 χαρακτηρίστηκε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Όλα όσα προαναφέρθηκαν, μαζί με το γεγονός ότι ολόκληρη η περιοχή είναι αναδασωτέα, ότι τη διασχίζει αγωγός φυσικού αερίου και ότι το σεισμικό της ρήγμα τέμνει κάθετα τον προτεινόμενο χώρο την καθιστούν εντελώς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α.


Πρέπει να γίνει κατανοητό στους ιθύνοντες, στους αρμόδιους, όποιοι και αν είναι, με ό, τι και αν ασχολούνται, όσα συμφέροντα και αν έχουν από τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α στη Λαυρεωτική, ότι αυτό δε θα γίνει. Οι κάτοικοι είναι ενημερωμένοι γνωρίζουν την ιστορία της γης που τους μεγάλωσε, που μεγαλώνει τα παιδιά τους. Οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής ξέρουν ότι έχουν δίκιο, ξέρουν να αγωνίζονται, ξέρουν να διεκδικούν το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ξέρουν να νικούν. Οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής δεν κουράζονται, δεν εγκαταλείπουν. Συνεχίζουν γιατί σέβονται και τιμούν τον τόπο τους. Έναν τόπο με ιστορικό, αρχαιολογικό, μεταλλευτικό-μεταλλουργικό παρελθόν. ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ. Μέλλον που κανείς δε θα του το στερήσει, γιατί οι κάτοικοι της Λαυρεωτικής ΞΕΡΟΥΝ…

1. ΦΕΚ /1070/29-12-1995: «Θεσμοθέτηση Ζωνών Α΄ απολύτου προστασίας , αδόμητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής χερσονήσου, στο λόφο Οβριόκαστρο Κερατέας, στο Πάνειον ¨Ορος, στις περιοχές Θέρμη και Μαρκέλλου Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου, στη νήσο Πάτροκλο Αν. Αττικής».
2. 1676/6-6-1996, 1867/17-4-1997
3. Αξίζει να τονίσουμε εδώ αυτό που αναφέρει και ο Στ. Ιατρού στον πρόλογο του βιβλίου O αρχαιολογικός χώρος του Οβριοκάστρου Κερατέας, ότι δηλαδή ο ΕΣΚΔΝΑ υποδεικνύει ως χώρο για ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α το Οβριόκαστρο και την ευρύτερη περιοχή, την ίδια ακριβώς μέρα (2-12-1995, έγγραφο 81/96) που το Υπ. Πολιτισμού κηρύσσει την περιοχή ως Α’ ζώνη
4. Φ.Ε.Κ 852/Β/3.9.1980.

Η ΓΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ...

Το ποίημα αυτό έχει γραφτεί από τον κ. Νίκο Τούντα, Γυμνασιάρχη από τα Σπάτα, όταν αρκετά χρόνια πριν, στη γη τον Μεσογείων, δινόταν άλλη μία μάχη με τις τότε δυνάμεις καταστολής, για την υπόθεση της κατασκευής του αεροδρομίου. Ακόμα και σήμερα παραμένει επίκαιρο, αφού αυτό το κομμάτι της Αττικής γης, όπως είναι η Μεσογαία και η Λαυρεωτική, που έχει δώσει τόσο πολλά, προσπαθούν οι σύγχρονοι εσωτερικοί κατακτητές, να το αλώσουν και αφού το έχουν υποβαθμίσει με τα φαραωνικού τύπου έργα τους, τώρα θέλουν να το θάψουν κάτω από τα σκουπίδια...


Δεν θα τα καταφέρουνΗ ΓΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ...


Ω, χθόνιε θεέ της γης και των πατέρων μας προστάτη,


κι εσύ ω μάνα γη που πάντα άνθιζες


κι ανάδινες το άρωμα απ' τα ποικιλόμορφα λουλούδια σου,


τη γλυκειά, τη μαγευτική φωνή των πουλιών σου,


εσύ που μας έδινες το νόστιμο ψωμί από τα χωράφια σου,


το γεμάτο γεύση λάδι από τις καρπερές ελιές σου


και το δυνατό κρασί από τα πλούσια αμπέλια σου,


τώρα έγινες τάφος σιωπής και φάσμα φρίκης.


Ποιό βωμό και ποιά ιερά;


και ποιά μνήματα των πατέρων μας να σεβαστούμε;


αφού το Ιερό του Ναού είναι δέσμιο;


ω μάνα γη, που έθρεψες τόσες γενιές,

εσύ που τους έμαθες να αγωνίζονται για τα καλά σου,


γενιές που έσκυψαν επάνω σου με μόχθο,


χύνοντας ποτάμι τον ιδρώτα,

εκεί που τρέχαμε από μικροί στα όμορφα πανηγύρια


για να γευτούμε το μυστήριο της θυσίας


εκεί που αυτόν τον τόπο σαν φυλαχτό κι ευχή τον είχαμε


και τώρα στέκει έρημος κι αιχμάλωτος μες τα δεσμά της φρίκης


τώρα σιωπή και νέκρα απλώνεται παντού


χωρίς ψυχή, τάφος φρικτός τα κόκκαλα σκεπάζει......

Τώρα η γη μας οργή μυρίζει


και σκυθρωπή μεμιάς κατάρες σφενδονίζει!Ευχαριστούμε τον φίλο Κωνσταντίνο που μας το έστειλε

Οι κάτοικοι αυτού του τόπου κεφάλι δε σκύβουν σε κανέναν. Αν έχετε τα κότσια, φτάστε στα ψηλά και κόψτε το αν μπορείτε!!!Μερικές σκόρπιες σκέψεις...Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μία τάση του κόσμο

υ, όταν ακούει για δημοσιογράφο ή όταν βλέπει κάποιον από δαύτους, να γυαλίζει το μάτι του, με ότι συνεπάγεται αυτό. Μην τους κατηγορείτε συμπολίτες, καταλάβετέ τους. Το σύμπαν σείεται συθέμελα κι αυτοί χάνουν τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους. Συμπονέστε τους...
Πληρώνονται με δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα, για να διαμορφώνουν συνειδήσεις και τα καταφέρνουν μια χαρά. Αντί να κάνουν ρεπορτάζ και να δείξουν τι συμβαίνει, μοντάρουν αυτά που θέλουν για να δένουν με τα δελτία τύπου που τους στέλνουν οι "και καλά" εξουσιαστές. Δημοσιογραφία του καναπέ για πολίτες του καναπέ...

Τώρα όμως τι γίνεται που στην Κερατέα δεν περνάει αυτός ο τσαμπουκάς; Τώρα που ο κόσμος ξυπνησε και διεκδικεί; Φοβούνται αγαπητοί συμπολίτες. Το σύστημα φοβάται και έχει αρχίσει να καταρρέει. Μαζί του θα πάρει κι αυτούς, τα ακριβοπληρωμένα στρατιωτάκια του...


Συμπονέστε τους...


Ήταν νίκη η ανακοίνωση της απόφασης του ΣτΕ, όπως έγινε με τόση "χαρά" από τα ΜΜΕ κι όπως διαδόθηκε από χθες. Ξέρετε γιατί;
1ον: Μιλάει για ΧΥΤΑ. Το ακουσατε ΧΥΤΑ. Όχι ΧΥΤΥ. Όχι εργοστάσιο. ΧΥΤΑ!!! Το είπε και το ΣΚΑΪ!!!
2ον: Οι κάτοικοι της Κερατέας έδειξαν το ηθικό τους, τις διαθέσεις τους και τα αντανακλαστικά τους και με το άκουσμα της είδησης ξεχύθηκαν στους δρόμους. Δείχνουν την αποφασιστικότητα τους για συνεχή και έντονο αγώνα. 14 χρόνια έχουν περάσει, τώρα δεν κωλώνουμε. Στην ουσία ο τρόπος που μας αντιμετωπίζει το σύστημα(πολιτικοί, μπάτσοι, δημοσιογράφοι, δικαστές), που έχει πέσει όλο επάνω σε μια μικρή πόλη να την κατασπαράξει, ΜΑΣ ΠΟΡΩΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΜΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ. ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ. ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ. ΔΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ. Δε λυγίζουμε "κορίτσια", γελάμε μαζί σας. Δε μας ενδιαφέρει η προπαγάνδα που κάνετε εναντίον μας. Σε αυτούς που απευθύνεστε, το πόλυ να πουν για τους μαλάκες τους Κερατιώτες και να γυρίσουν πλευρό να συνεχίσουν τον ύπνο τους. Εμάς δε μας κάμπτετε. Κι αν νομίζετε πως ένας δήμαρχος ή ένα δημοτικό συμβούλιο θα πει κάτι και ο κόσμος θα πειθαρχήσει, μάλλον κι εσείς σε λήθαργο βρίσκεστε. Σας το υπενθυμίζουμε πως έχετε να κάνετε ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και με τίποτε άλλο.
Εντάξει για τον Πορτοσάλτε δε χρειάζεται να πούμε πολλά, πρόκειται περί ηλιθίου. Ο άνθρωπος ακυρώνεται από μόνος του μέσα στην ίδια πρόταση 100 φορές. Το κακό με αυτόν τον τύπο είναι ότι ενώ γνωρίζει και μπορεί να πει την αλήθεια, δεν το κάνει. Όπως και ολόκληρο το ΣΚΑΪ που ετοιμάζεται εδώ και καιρό να αντιμετωπίσει τον υπέρτατο εχθρό που κρύβεται πίσω από τα πάντα: τον Στάλιν.

Έλεος μαλάκες επιτέλους. Εντάξει κατάντησε ο έλληνας πολίτης ένα άβουλο ον, αλλά μην τον προκαλείτε τώρα που αρχίζε να γουργουρίζει το στομάχι του. Αυτό το γουργουρητό είναι ικανό να τον ξυπνήσει απότομα και τοτε...
 Ίσως μία επίσκεψη σε κάποιο κανάλι να είναι επιτακτική...
Κι εδώ στα μπλόκα μη νομίζετε ότι θα έχουμε πρόβλημα να σας αντικαταστήσουμε με τα ΜΑΤ και σίγουρα ούτε τα ΜΑΤ θα είχαν. Ίσα ίσα που το επιθυμούν... Οι μισοί ούτως οι άλλως θα παραιτηθούν και σίγουρα όλοι θα επισκεφτούν ψυχολόγο.
Το σκεπτικό του ΣτΕ περί ανάγκης κατασκευής του ΧΥΤΑ, επειδή από 31.12.2010 πρέπει να έχουν κλείσει οι ΧΑΔΑ γιατί θα πληρώνουμε πρόστιμα, είναι εντελώς άκυρο. Ας υποθέσουμε ότι ο ΧΥΤΑ Κερατέας κατασκευάζεται κανονικά. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, για να φτιαχτεί, χωρίς καθυστερήσεις, θα χρειαστούν 18 μήνες και άλλοι 6 περίπου δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή 2 χρόνια... Τα πρόστιμα υποτίθεται πως πέφτουν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Με την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο θα κλείσουν οι 75 χωματερές της Πελοποννήσου; Και τι θα κάνει η  Πελοπόννησος με τα απορρίμματά της;  Θα τα εξαφανίσει ή θα συνεχίσει να τα πηγαίνει στη Φυλή; Το ίδιο και για τους ΧΑΔΑ της Μακεδονίας. Δεν έχει καμμία σχέση έχει το κλείσιμο των χωματερών με την κατασκευή του ΧΥΤΑ. Από πότε το ΣτΕ αποφασίζει να παίξει το ρόλο το επικοινωνιακού δεκανικιού της κυβέρνησης; Προς τι λοιπόν το επείγον; Η κ. Σακελλαροπούλου ήταν η εισηγήτρια του Έ τμήματος του ΣτΕ, που το 2007 ενώ είχε εισηγηθεί υπέρ της μη κατασκευής του ΧΥΤΑ στην Κερατέα, ψήφισε λίγους μήνες μετά, υπέρ της κατασκευής του!!! Για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν τότε που μετά την εισήγησή της ο κ. Σουφλιάς, ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, είχε δηλώσει πως ήταν σίγουρος πως το δικαστήριο θα λάβει τη σωστή απόφαση. Παρέμβαση στη δικαιοσύνη; Όχι ρε, στην Ελλάδα δε γίνονται αυτά...

Ο διάφοροι τυχαίοι που ζητούν τη δημοσιότητα και βγαίνουν στα κανάλια απλά για να πουν ότι μαλακία τους κατεβαίνει στο κεφάλι, συνεχίζουν να κατηγορούν τους κατοίκους πως έχουν κλείσει το δρόμο και πως πρέπει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας να ασκήσει διώξεις. Μάθετε, όσοι δεν ξέρετε ακόμα, πως τα ΜΑΤ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ και σύντομα θα κληθούν οι υπεύθυνοι(αξιωματικοί, πολιτικοί προϊστάμενοι) να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και φυσικά θα πληρώσουν και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις της περιοχής. Όταν ο Τσίπρας ρώτησε το όργανο ποια είναι η δουλειά του και βρίσκεται εκεί, του απάντησε ότι κάνει ρύθμιση κυκλοφορίας και πως μπορεί ο καθένας να περάσει από και προς το Λαύριο. Την ίδια στιγμή μια μηχανή προσπαθεί να περάσει και τη γύρισαν πίσω... Ρύθμιση κυκλοφορίας με τα ΜΑΤ. Ειρωνεία, βλακεία και ψέματα μαζί...

Κύριε Ραγκούση, σας θαυμάσαμε εχθές σε όλα τα καθεστωτικά μέσα, να δίνετε τη δική σας ερμηνεία της δικαστικής απόφασης. Να σας υπενθυμίσουμε κάτι που έχετε ξεχάσει. Εκκρεμούν 2 προσφυγές στο ΣτΕ, δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια και μάλιστα οι αναβολές που πέρνουν οι υποθέσεις συνεχώς ζητούνται από την πλευρά του δημοσίου. Αφού έχετε δίκιο όπως λέτε, γιατί δεν πάτε στην εκδίκαση των υποθέσεων να τελειώνουμε; Έχετε ξεχάσει πως έχει ασκηθεί αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα με θέμα ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ στο ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ; Να σας το υπενθυμήσουμε για να το λέτε και στα ΜΜΕ. Σας καταλαβαίνουμε, είστε ο πρωθυπουργός και έχετε πολλά στο μυαλό σας. Φερθείτε τίμια, συζητήστε μαζί μας και η λύση θα βρεθεί. Όσο συνεχίζεται αυτό το γινάτι από μέρους σας, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο το χειρότερο για εσάς. Δεν πέσατε από το μνημόνιο, θα πέσετε από την Κερατέα. Συνεχίστε έτσι...Βρήκατε έναν περίεργο τρόπο για να μας πείσετε ότι το έργο είναι για το καλό μας, το καλό των κατοίκων. Σας θυμίζουμε ότι ένα καλό, κοινωφελές έργο γίνεται με διαβούλευση και κοινωνική συναίνεση. Δε γίνεται με επέμβαση των ΜΑΤ ημέρα Σάββατο, στις 3:30 τα ξημερώματα, με χιόνι, με ξύλο, με συλλήψεις, με χημικά, με καταπάτηση ιδιοκτησιών, με καταστροφή περιουσιών, με αγνόηση δικαστικών αποφάσεων υπέρ των πολιτών, με καταπάτηση των νόμων από το ίδιο το κράτος και τα όργανά του...
Στους κατοίκους υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας και υπερηφάνιας. Στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας εκτός Κερατέας, αυτών που μπορούν να στοχάζονται και να κρίνουν ελευθερα, είμαστε νικητές. Το πιστεύουμε κι εμείς όπως πιστεύουμε ότι θα είμαστε και οι τελικοί νικητές. Η διάθεση, η όρεξη, η λάχταρα για αγώνα γίνεται κάθε ημέρα και μεγαλύτερη, έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας. Έχει εξελιχθεί σε εθισμό. Όσο μας χτυπάνε, τόσο αποδεικνύουν ότι έχουμε δίκιο και συνεχίζουμε.  Οι κάτοικοι αυτού του τόπου κεφάλι δε σκύβουν σε κανέναν. Αν έχετε τα κότσια, φτάστε στα ψηλά και κόψτε το αν μπορείτε!!!

Υ.Γ.1 - Το αφιέρωμα στα ΜΜΕ καθυστερεί γιατί προστίθεται κάθε ημέρα νέο υλικό...


Υ.Γ.2 - Το mega μας τίμησε στην επέτειο για τον 1ο μήνα παρουσίας των ΜΑΤ και απραξίας των μηχανημάτων, έστω παραπληροφορώντας. Μαχητική δημοσιογραφία...


Υ.Γ.3 - Υπάρχουν εξαιρέσεις έντιμων δημοσιογράφων και δικαστικών, απλά είναι ελάχιστοι...Υ.Γ.4 - Πως να κάνεις καριέρα στην ΕΛ.ΑΣ. όταν σε λένε Μπόμπο; Άντε και τον Τοτό αρχηγό...Υ.Γ5 - Ερώτηση στον πρώην περιφέρειάρχη και νυν "υπερπεριφερειάρχη" διορισμένο γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Λιακόπουλο, που είναι και μαθηματικός: Ο ΧΥΤΑ Φυλής θα κορεστεί από τους 3000 τόνους απορριμμάτων την ημέρα που έρχονται από την Πελοπόννησο και τη Στερά Ελλάδα ή από τους 8 με 10 τόνους από την Κερατέα;Ένας μήνας πέρασε...


Συνεχίζουμε...