Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008

Ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο ΙΙ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης, δημοσιεύουμε την ερώτηση των βουλευτών του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Βορίδη και κ. Αποστολάτου, που κατατέθηκε στις 10.09.2008, προς τον υπουργό Πολιτισμού κ. Λιάπη σχετικά με τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο Οβριοκάστρου Κερατέας.


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: " Χωροθέτηση ΧΥΤΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο Οβριοκάστρου Κερατέας "

Η ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας έχει χωροθετηθεί ο Χ.Υ.Τ.Α. στην Κερατέα Αττικής είναι κηρυγμένος ως "αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους" (ΦΕΚ 852Β/3-9-1980). Ειδικότερα δε, ο αρχαιολογικός χώρος Οβριόκαστρο, κηρύχθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 1070/29-12-1995) ως Α' Ζώνη Προστασίας.

Παρά το γεγονός ότι η κείμενη νομοθεσία για επιλογή ΟΕΔΑ-ΧΥΤΑ απαγορεύει τη χωροθέτηση τοποθεσιών που απέχουν εώς 500 μέτρα από την Α΄ Ζώνη Προστασίας και περιοχές που βρίσκονται εντός τοπίου "ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους", το 2003 και ενώ επίσημα το ΥΠ.ΠΟ. με διαδοχικά του έγγραφα απαγορεύει την ίδρυση ΧΥΤΑ (2676/6-6-96, 1867/17-4-97), η Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων διά του προϊσταμένου της κ. Σταϊνχάουερ (7095- 3/10/2003), επαναφέρει το ζήτημα χωροθέτησης στην εν λόγω τοποθεσία, καταργώντας μάλιστα σιωπηρώς τη απαιτούμενη από το ίδιο το Υπουργείο (7140/371/21-3-97) προηγούμενη απόφαση του ΚΑΣ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Η παραπάνω απόφαση του Προϊσταμένου της Β΄Εφορείας, συνιστά αλλαγή στην πολιτική
της ηγεσίας του Υπουργείου περί προστασίας αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και αν όχι, πως ακριβώς ερμηνεύεται;

2. Με ποιο σκεπτικό παρακάμπτεται η προγενέστερη απόφαση του Υπουργείου (7140/371 /21-3-97) σύμφωνα με την οποία "εφ' όσον υποβληθεί αίτημα για κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή το θέμα θα παραπεμθεί στο ΚΑΣ";

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων