Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 364/2012

«ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 364/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ TEYXΩN ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.»