Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

H απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Ν.Χουντή για το Γραμματικό: «Παράνομος ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αφού δεν τηρεί τις προϋποθέσεις»

Δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νίκος Χουντής σχετικά με τη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση που είχε καταθέσει στις 27 Ιουλίου 2009...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

* Κόλαφος για την κυβέρνηση της ΝΔ η απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Ν.Χουντή για το Γραμματικό:
* «Παράνομος ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αφού δεν τηρεί τις προϋποθέσεις»Ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να κάμψει με ΜΑΤ, δακρυγόνα και δικαστήρια τους κατοίκους του Γραμματικού για να δεχτούν χωματερή στην περιοχή τους, η Ευρ. Επιτροπή με απάντησή της στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντή, δικαιώνει τους κατοίκους που αντιδρούν και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής με ερώτησή του ζητούσε από την Επιτροπή να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αφού δεν καλύπτονται οι όροι της Οδηγίας 99/31 για τους όρους και τις προϋποθέσεις υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Στην απάντησή της η Ευρ. Επιτροπή,

Πρώτον, αναφέρεται στους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πληρωμές για το συγκεκριμένο έργο και παραπέμπει ειδικότερα στην απόφαση C(2004)5509, στην οποία τονίζεται ότι:
«Στους δήμους που θα εξυπηρετούνται από το παρόν έργο, τα συστήματα προεπεξεργασίας πριν τη διάθεσή τους σε χώρο υγειονομικής ταφής (διαλογή, ανακύκλωση μη οργανικών αποβλήτων) που αποσκοπούν στο να μειωθεί ο όγκος ή η επικινδυνότητα των αποβλήτων (άρθρο 6(α) της Οδηγίας 199/31) καθώς και το σύστημα της συλλογής των ειδικών αποβλήτων, θα είναι σε λειτουργία πριν την 31η Δεκεμβρίου 2005 .

Μια μείωση της απόθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων στο επίπεδο του συνόλου της χώρας –λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα την εγκατεστημένη στο σύνολο της Ελλάδας ύψους 25% σε σχέση με την ποσότητα των βιοαποκοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που παρήχθη το 1995, θα πρέπει να επιτευχθεί πριν το 2009. …


Σε περίπτωση μη τήρησης του άνω χρονοδιαγράμματος ή των ανωτέρω υποχρεώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση του έργου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την άρση της χρηματοδότησης του παρόντος έργου.»

Δεύτερο, σχετικά με το αν τηρούνται οι ανωτέρω απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό σχολιάζει:
«Αυτή τη στιγμή η τήρηση των ως άνω συγκεκριμένων προϋποθέσεων δεν είναι ικανοποιητική. Ως εκ τούτου, δεν προβαίνει στις πληρωμές των δαπανών των εν λόγω έργων.»


Τρίτο, η Κομισιόν στην απάντησή της, τονίζει ότι: «Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της μη τήρησης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τις πληρωμές με βάση τον Κανονισμό 1265/1999.»
Η αναστολή των πληρωμών του Κανονισμού 1265/1999 συνοδεύεται από παρατηρήσεις για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στην ελληνική κυβέρνηση με την επιστολή (D(2009-940210) των κ.κ. Carl Falkenberg Dirk Ahner, γενικών Διευθυντών των συναρμόδιων διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής) όπου επισημαίνεται ότι:

«Η μέθοδος υγειονομικής ταφής αποτελεί τον τελευταίο, στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, τρόπο διάθεσης και φαίνεται ότι δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής. Ειδικότερα στην περίπτωση της Αττικής, η υγειονομική ταφή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τρόπο αποτελεσματικό, μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων. Είναι συνεπώς αναγκαία η προώθηση νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων όπως η θερμική επεξεργασία με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιες λύσεις, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν προβλεφθεί στη μελέτη που συνοδεύει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης αποβλήτων. Προκειμένου να υλοποιηθούν, απαιτείται ενδεχομένως η επικαιροποίηση του Σχεδιασμού και η περιβαλλοντική αδειοδότησή του. Ωστόσο, ο περιορισμένος χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στην Αττική καθιστά αναγκαία την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση νέων λύσεων και την προώθηση νέων τεχνολογιών.»


Τέταρτο, καταλήγοντας στην απάντησή της η Ευρ. Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ενστάσεις της σε σχέση με τον ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι ανεξάρτητη από το γεγονός ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρ. Ένωση αλλά είναι θέμα τήρησης της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων: «Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διαβεβαιώνει τον αξιότιμο κ.βουλευτή ότι επαγρυπνεί προκειμένου το κοινοτικό δίκαιο να τηρείται πάντοτε ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ.»

Ο Ν.Χουντής σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν δήλωσε:

«Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι ο ΧΥΤΑ, που προωθεί η κυβέρνηση στο Γραμματικό είναι ο χειρότερος από τους αποδεκτούς τρόπους διάθεσης αποβλήτων. Αυτός ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων καθίσταται απολύτως απαράδεκτος αφού οι προβλεπόμενες και προαπαιτούμενες μονάδες διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας κλπ δεν έχουν γίνει. Η Κομισιόν, επίσης, τονίζει ότι είναι αναγκαία «η προώθηση νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων» κι ότι απαιτείται η επικαιροποίηση του σχεδιασμού και η περιβαλλοντική αδειοδότησή της.» Επομένως αυτό που θέλουν να κατασκευάσουν στο Γραμματικό δεν θα είναι ένας ΧΥΤΑ ούτε ΧΥΤΥ αλλά ένας χώρος συσσώρευσης ακατέργαστων αποβλήτων, μια παράνομη χωματερή. Μετά από αυτές τις αποκαλυπτικές διαπιστώσεις είναι σαφές ότι δικαιώνονται οι κάτοικοι του Γραμματικού, που αντιδρούν δυναμικά στην περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής τους, που είναι μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς από τις λίγες που έχουν απομείνει στην Αττική. Ζητάμε από όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ να δεσμευτεί ότι αν γίνει κυβέρνηση θα επανεξετάσει το θέμα των ΧΥΤΑ στην Ανατ. Αττική από μηδενική βάση προωθώντας νέες τεχνολογίες και νέο περιφερειακό σχεδιασμό.»


2009. Το Γραφείο Τύπου