Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Η έγγραφη απάντηση του κ. Poncet σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων του ΠΕΣΔΑ στην Αττική...

Τη 18η Φεβρουαρίου του 2010 ο δήμαρχος Κερατέας είχε συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με τον Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής κ. Jaques Poncet, υπεύθυνο για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ο κ. Poncet αποσαφήνισε τότε, ότι Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ και είχε δεσμευθεί να απαντήσει γραπτώς. Μετά από αλληλογραφία μεταξύ του κ. Poncet και του δημάρχου Κερατέας, με την 24.03.2010 επιστολή του ο κ. Poncet επιβεβαιώνει τα όσα προφορικά είχε αποκαλύψει στο δήμαρχο στις 18.02.2010.