Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Shots from Electric Litany show plus footage from Keratea and the resistance of the people against police brutality and fascist authority.
Freedom for All.

Δεν υπάρχουν σχόλια: